Маслійчук Володимир

історик

Маслійчук Володимир

Закінчив історичний факультет Харківського державного університету, дисертаційне дослідження присвячувалося козацькій старшині слобідських полків, від вивчення вищих прошарків суспільства перейшов поволі до студій нижчих верств та маргіналів. Автор більше 100 публікацій. Викладав в Харківському національному університеті ім. Василя Каразіна, в Національному університеті "Києво-Могилянська академія", очолював історичну секцію Харківського історико-філологічного товариства, був відповідальним секретарем часопису "Україна модерна". Зараз викладає Нову історію Західної Європи та Північної Америки у Східноукраїнській філії Міжнародного Соломонового університету (м. Харків), співредактор сайту historians.in.ua.


Змінити дані чи фото team@platfor.ma