Щербак Віталій

історик

Щербак Віталій

Закінчив історичний факультет Київського державного університету. Працював науковим співробітником Музею народної архітектури та побуту України, провідним науковим співробітником відділу історії України Середніх віків Інституту історії України НАН України.

Захистив кандидатську дисертацію на тему "Народні рухи на Україні в другій чверті ХVІІ ст.", а також докторську дисертацію "Формування козацького стану в Україні (друга половина ХV – середина ХVІІ ст.)" . Професор кафедри історії, завідувач кафедри, декан гуманітарного факультету Національного університету "Києво-Могилянська академія". Автор статей і книг на теми історії України Середніх віків і Нового часу.


Змінити дані чи фото team@platfor.ma