Народилася в Німеччині. Український мовознавець, доктор філологічних наук, професорка, фахівець у галузі морфеміки, словотвору, лексикології, лексикографії української мови, структурно-математичної та прикладної лінгвістики. Нагороджена почесною відзнакою Українського фонду культури "За подвижництво в культурі" (2003).

Відповідальний секретар редколегії енциклопедії "Українська мова" (3-тє вид. 2007). Член Комісії зі слов’янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів (з 2003). Спеціаліст у галузі словотворення та морфеміки сучасної української літературної мови. У центрі її уваги – провідні тенденції та закономірності розвитку сучасної української лексики. Укладачка першого в українській лексикографії морфемно-словотвірного словника гніздового типу, який унаочнює організацію в слів з коренями-омографами та їхніми неомографічними формальними варіантами.


Змінити дані чи фото team@platfor.ma