Мєднікова Галина

мистецтвознавець

Мєднікова Галина

Доктор філософських наук, професор кафедри культурології Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова, автор близько 70 наукових публікацій з актуальних проблем культурології та естетики, а також навчального посібника "Українська та зарубіжна культура ХХ століття", де вперше було концептуалізовано розвиток сучасного мистецтва України в контексті світового.

Крім основних базових курсів "Естетика", "Культурологія", "Теорія культури", розробляє і читає спецкурси "Феноменологія мистецтва", "Актуальні проблеми культури кінця ХХ – початку ХХI століття" та "Масова культура як соціально-філософський феномен".


Змінити дані чи фото team@platfor.ma