15 грудня 2012
0000-2012

Лекція "Замок і фортеця: у чому різниця. Міські оборонні споруди"

Дизайн і архітектура
Лекція

15 грудня в рамках циклу "З історії українського фортифікаційного мистецтва X – XVII ст." відбудеться лекція "Замок і фортеця: у чому різниця. Міські оборонні споруди". Слова "замок" і "фортеця" часто вживають як синоніми. Насправді ж вони позначають різні оборонні комплекси, що мали різне функціональне призначення. Ще один окремий тип оборонного комплексу – міські укріплення. Саме про функціональні відмінності оборонних споруд йтиметься у лекції. Буде також розглянуто взаємодію різних оборонних споруд у системі захисту територій та окремих населених пунктів.

Лектори

Липа Катерина

мистецтвознавець, історик архітектури, публіцист

Організатори

Київський національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця"

У комплекс музею "Київська фортеця" входять оборонні споруд Києва, які формувалися протягом 15-ти століть: Києво-Печерська лавра, територія національного музею історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 року, завод "Арсенал" і багато інших об'єктів: валів та оборонних мурів Києва. В експозиції музе...