05 квітня 2012
0000-2012

Інтегрований ризик-менеджмент: комплексна технологія управління бізнесом

Бізнес
Інтегрований ризик-менеджмент: комплексна технологія управління бізнесом

У рамках модуля "Інтегрований ризик-менеджмент: комплексна технологія управління бізнесом" (5-7 квітня 2012 року) розглядається діяльність компанії в умовах невизначеності, надаються поняття систематики ризик-менеджменту, його математичних основ. Також приділяється увага відображенню ризик-менеджменту в КРІ компанії. Розглядаються різні методи аналізу та управління ризиками і побудови системи ризик-менеджменту компанії. Також розглядається роль інформаційних технологій для впровадження системи ризик-менеджменту. Цілі модуля: сформувати системне уявлення про ризик-менеджмент підприємства, продемонструвати практичну користь використання методології ризик-менеджменту. Цільова аудиторія: фінансисти-практики, топ-менеджери та керівники середньої ланки управління бізнесом, які прагнуть поглибити знання фінансів, освоїти сучасний фінансовий інструментарій. Тренери: Володимир Савчук, Галина Харитонова. Програма модуля - Діяльність компанії в умовах невизначеності; співвідношення "ризик-невизначеність", способи опису невизначеності, види стратегічної невизначеності та стратегії компанії в умовах невизначеності. - Систематика ризик-менеджменту. Класифікація ризиків та їхня характеристика: ринкові ризики, кредитні ризики, ризики ліквідності, операційні ризики. - Математичні основи ризик-менеджменту: елементи теорії ймовірності та елементи математичної статистики. - Відображення ризик-менеджменту в KPI компанії. Економічна додана вартість. Концепція ризикових втрат (VAR). Ризик-профіль компанії: визначення і процедура побудови. - Методи аналізу ризиків: аналіз чутливості, аналіз сценаріїв, статистичне моделювання, метод дерева рішень. - Методи управління ризикам. Принципи управління ризиками. Інструменти управління ризиками: хеджування, страхування, самострахування (резервування), диверсифікація. - Побудова системи ризик-менеджменту підприємства. Методологія COSO. - Приклади практичної реалізації системи ризик-менеджменту. - Використання інформаційних технологій для впровадження системи ризик-менеджменту. Деталі та реєстрація

Відвідали

Початок

12:00

Місце

Києво-Могилянська бізнес-школа [kmbs]
вул. Волоська 8/5, 4-й корпус, 4-й поверх

Вартість

7 100 грн.

Лектори

Савчук Володимир

експерт зі стратегічного, фінансового та інвестиційного менеджменту...

Організатори

Києво-Могилянська бізнес-школа [kmbs]

Києво-Могилянська бізнес-школа [kmbs]

Києво-Могилянська бізнес-школа [kmbs] заснована в 1999 році при Києво-Могилянській академії – одному з найстаріших університетів Східної Європи. kmbs відома в міжнародній спільноті бізнесу та бізнес-освіти як якісна та самобутня школа думки, школа з підготовки трансформаційних лідерів.

Викладачі...