24 березня 2014
0000-2014

Лекція "Романтизм в Англії та Німеччині. Меланхолійне споглядання"

Мистецтво
Лекція

Термін "романтизм" походить від слова "роман" (у ХVII ст. романами називали літературні твори, написані не латиною, а на похідних від неї мовах — французькій, англійській та ін.) Пізніше "романтичним" почали називати все незрозуміле й загадкове. Як явище культури романтизм сформувався на основі специфічного світосприйняття, породженого наслідками Великої французької революції. Розчаровані в ідеалах епохи Просвітництва, романтики, що прагнули до гармонії і цілісності, створювали нові естетичні ідеали і художні цінності. Головним об'єктом уваги стали видатні персонажі зі всіма своїми внутрішніми переживаннями й прагненням до свободи. Герой романтичних творів – людина, що опинилася за волею долі у складних життєвих обставинах. Хоча романтизм виник як протест проти мистецтва класицизму, вони були багато в чому між собою схожі, проте саме романтики наповнили живопис своєрідними національними рисами, тобто тим, чого не вистачало мистецтву класицистів. Багато дослідників важають, що витоки романтизму знаходяться саме в англійському мистецтві з його класицистичною естетикою та традиціями пейзажного живопису. Якщо творчості німецьких романтиків був притаманний містицизм, взятий з легенд і народних сказань, то романтичне образотворче мистецтво Англії мало зовсім інші риси. В пейзажній творчості англійських майстрів романтичний пафос поєднався з елементами реалістичного живопису. Найбільш яскравими представниками романтичного пейзажу в Англії були Дж. Констебл та Дж. Тернер. Лекція читається російською мовою.

Лектори

Романова Наталія

мистецтвознавець

Організатори

Культурний Проект

Культурний Проект

«Культурний Проект» – організація, що здійснює освітні програми у сфері візуального мистецтва, літератури, філософії, музики, філософії, кіно.
«Культурний Проект» пропонує альтернативну освіту у приємних та неформальних умовах і має за мету подолати різницю у контекстах – українському та світовому ...