05 березня 2013
0000-2013

Лекція: "Російський авангард. Зародження пластичних інновацій"

Мистецтво
Лекція:

5 березня відбудеться лекція з історії мистецтва ХХ століття в рамках курсу "Ранок в музеї: загальний курс історії мистецтва". Тема лекції: "Російський авангард. Зародження пластичних інновацій". Лекцію прочитає Олена Боримська. З 1905 по 1910 роки в західноєвропейському мистецтві відбувається радикальна зміна естечних настанов: французькі фовісти та німецькі експресіоністи повністю переглядають ставлення до кольору та малюнку, кубізм звільняє живопис від "чуттєвості", абстраціонізм – від предметності, футуризм, чиї інновації знаходяться за межами власної виразності, вносить у мистецтво дух нігілізму та агресії. Стан, у якому зрештою опиняється образотворче мистецтво ХХ століття, можна назвати перманентною естетичною революцією. Феномен мистецтва ХХ століття, який визначається терміном "російський аванґард", не співвідноситься з якою-небудь конкретною художньою програмою чи стилем. Цей термін остаточно закріплюється за радикальними новаторськими течіями, що складаються в мистецтві Російської імперії в довоєнні 1907-1914 роки і що виходять на авансцену в роки революції, а досягають зрілості у перше післяреволюційне десятиріччя. Різноманітні течії художнього аванґарду об'єднує рішучий розрив не лише з академічними традиціями й еклектичною естетикою 19 ст., але й з новим мистецтвом стилю модерн. Спільним для російського аванґарду була радикальна відмова від культурного спадку, повне заперечення наступництва/спадковості у художній творчості і поєднання деструктивного і творчого начал: духу нігілізму та революційної агресії з творчою енергією, спрямованою на створення принципово нового в мистецтві та інших сферах життя. Приєднатися до курсу можна з будь-якої лекції. Детальна інформація про оплату та абонементи – на сайті www.culturalproject.org. Сторінка Культурного Проекту на Facebook.

Лектори

Боримська Олена

мистецтвознавець, викладач, куратор

Організатори

Культурний Проект

Культурний Проект

«Культурний Проект» – організація, що здійснює освітні програми у сфері візуального мистецтва, літератури, філософії, музики, філософії, кіно.
«Культурний Проект» пропонує альтернативну освіту у приємних та неформальних умовах і має за мету подолати різницю у контекстах – українському та світовому ...