06 листопада 2012
0000-2012

Презентація монографії Тетяни Космеди "Ego і Alter Ego Тараса Шевченка в комунікативному просторі щоденникового дискурсу"

Мистецтво
Презентація монографії Тетяни Космеди

Книгарня "Є" та видавництво "Коло" запрошує на презентацію монографії Тетяни Космеди "Ego і Alter Ego Тараса Шевченка в комунікативному просторі щоденникового дискурсу", яка відбудеться 6 листопада. "Діалог між Ego й Alter Ego Тараса Шевченка відбувається не лише в його щоденнику, де він увиразнюється, своєрідно вербалізується, але й у його свідомості як внутрішнє мовлення, що характерне для кожної людини". Т. Космеда "Творчість поета виразно автобіографічна. Це твердження стає незаперечним, якщо під поняттям "автобіографічність" розуміти не тільки безпосереднє віддзеркалення у творі власного життя, а й вираження закодованого в підтексті духовного "Я" Т. Шевченко прагнув глибше збагнути себе, оскільки через самопізнання він ішов до художнього пізнання інших людей і людини взагалі. Образ автора присутній у багатьох власних творах, зокрема й малярських". Н. Момот Тетяна Космеда — доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри україністики в Познанському університеті ім. Адама Міцкевича, професор кафедри мовної та міжкультурної комунікації факультету іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного універсиетту ім. Івана Франка. Автор понад 350 праць з прагмалінгвістики, лінгвоаксіології, лінгвокоцептології, комунікативної лінгвістики.

Відвідали

Початок

20:00

Місце

м. Львів, Книгарня "Є"
м. Львів, пр-т Свободи, 7

Вартість

Безкоштовно

Організатори

Книгарня «Є»

Книгарня «Є»

Мережа Книгарень «Є» має певний концепт, чітко визначену позицію. Вона унікальна: вирізняється серед більшості книжкових мереж тим, що просуває власний, український продукт. Ця позиція відповідає очікуванням суспільства, адже, як засвідчують соціологічні дослідження, більшість українців готові читат...