11 серпня 2012
0000-2012

Доповідь "Філософія мови Беньяміна та її зв'язок із "ієрогліфічним письмом" масової культури (Адорно)"

Мистецтво
Доповідь

Беньямін досліджує еволюцію міметичних здібностей людини в їх онтогенетичному і філогенетичному аспектах. Автор ставить питання – чи йде мова про згасання міметичної здібності чи ж можна говорити про її перетворення, про єдиний вектор історичного розвитку? Онтогенетично людина вчиться їй в дитинстві за допомогою гри. Філогенетична еволюція бачиться Беньяміну процесом, в якому "міметичний дар" людини, що лежав в основі читання за зірками та інших видів "ясновидіння" переходить зі сфери магічних практик (пізнішим виразом яких є астрологія, яка використовується як приклад) у мову і письмо, які є "архівом нечуттєвих подоб". Але принципова відмінність мови від практик жерців як раз і полягає в тому, що "мова є медіум, де предмети вже не стикаються один з одним безпосередньо, як було колись у свідомості провидця або жерця, але де зустрічаються і взаємодіють їх сутності". Читання, таким чином, може здійснюватися як в "профанному" так і в "магічному" сенсі цього слова – школяр читає буквар, а астролог – майбутнє за зірками. Невирішене Беньяміном питання про подолання "мовної магії" і позбавлення мови від "магічних елементів" ставиться Теодором Адорно в центр його теорії масової культури як "ієрогліфічного письма". В основі "читання" образів масової культури як "ієрогліфів" лежить твердження Адорно і Хоркхаймера про те, що діалектикою "будь-який образ виявляється в якості письма. Вона вчить вичитувати в його рисах визнання у власній хибності, яке позбавляє його влади і привласнює її тільки істині. Тим самим мова стає чимось більшим, ніж просто знаковою системою".

Відвідали

Початок

19:00

Місце

Самоосвітній проект "Вільна школа"
вул. Володимирська 51/53, 10 поверх, 46 офіс

Вартість

Безкоштовно

Лектори

Ісіченко Ігор

кінознавець