Науково-дослідний центр орієнталістики ім. Омеляна Пріцака

Організатор

Науково-дослідний центр орієнталістики ім. Омеляна Пріцака

Центр орієнталістики імені Омеляна Пріцака – науково-дослідний структурний підрозділ Національного університету "Києво-Могилянська академія", створений наприкінці 2009 року.

Метою діяльності центру є:
створення сприятливих умов для активізації наукових досліджень у галузі сходознавства (зокрема тюркології, арабістики, гебраїстики, а також політичної та етнічної історії народів країн Середньої Азії) і забезпечення успішного розвитку сходознавчих студій у НаУКМА й Україні шляхом опрацювання та введення до наукового обігу творчої спадщини видатного українського сходознавця професора Омеляна Пріцака.


Контакти

  • +380 (44) 417 31 13
  • info@pritsak-center.com
  • вул. Волоська, 8/5, 4 корпус, Меморіальний кабінет-бібліотека Омеляна Пріцака